podkl HA-UZ | WOLFF | Produkty

HA-UZ


Katalóg

Produkty

Prehľad produktov - Príprava podkladu

Tanier s hrnčekovitými kartáčmi

Na odstraňovanie zliatych vrstiev na nových anhydritových a magnezitových poteroch. Na zdrsnenie anhydritových poterov. Na odstránenie zvyškov peny, striekancov malty, zvyškov farieb a pod.

Č. výrobku Označenie výrobku
15735
Tanier s hrnčekovitými kartáčmi
15736 Náhradná sada kartáčov, 6-dielna
15737 Upevňovacia sada pre hrnčekovité kartáče